Kafi ile ilgili Cümleler

Kafi kelimesi, Arapça kökenli bir terim olup, yeterli, gerektiği kadar veya fazlasıyla olan anlamlarını içerir. Türkçe'de kullanıldığında çeşitli bağlamlarda farklı anlamlar kazanabilir. Kafi kelimesi, bir şeyin ihtiyacı karşılayacak kadar veya gerektiği kadar olması anlamında kullanılabilir. Örneğin, "Bu miktar su, bitkinin ihtiyacını karşılamak için kafi." Genel olarak, "kafi" kelimesi yeterlilik, yeterlik miktarı veya bir şeyin gerektiği kadar olması anlamında kullanılan bir terimdir.

Kafi ile ilgili Cümleler

Tüm Cümleler :