Plak ile ilgili Cümleler

Plak kelimesi, çeşitli anlamları içeren çok yönlü bir terimdir. İşte bu terimin farklı bağlamlarda kullanıldığı bazı anlamlar:

Jeoloji Terimi: "Tektonik plaklar" olarak bilinen büyük kara ve okyanus parçalarını ifade eder. Bu plaklar, yer kabuğunun altında kaynayan magma ve levha sınırlarındaki etkileşimler nedeniyle sürekli olarak hareket eder.

Metalurji Terimi: Metalürjide, metalin şekil verilmiş kalın levha haline getirilmesi için kullanılan büyük metal levhalarına da "plak" denir.

Müzik Terimi: Gramofon döneminde kullanılan "fonograf plakları," genellikle vinil malzemeden yapılmış, müzik kayıtlarını içeren disklerdir. Taş plak diye de isimlendirilir.

Dentür Terimi: Diş hekimliğinde, protez dişlerin oturduğu tabana "dentür plakası" denir.

Mekanik Terimi: Bir makine parçasının üzerinde veya altında bulunan, iki parçanın birbirine sürtünmeden temas etmesini sağlayan, genellikle metal disk şeklindeki parçalara da "plak" denir.

Bu bağlamlar, "plak" kelimesinin kullanıldığı farklı anlam alanlarını temsil etmektedir. Kullanıldığı bağlama göre, terim farklı anlamlar kazanabilir.

Plak ile ilgili Cümleler

Tüm Cümleler :