Allah, göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Bununla birlikte O, bir şeyi dilediği zaman sadece ona 'Ol' der ve o hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Allah, göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Bununla birlikte O, bir şeyi dilediği zaman sadece ona 'Ol' der ve o hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Allah'ın Yaratma Sanatı, Kudreti ile ilgili sözler

Bu Söz Ne Anlatıyor?

Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin 117. ayetinde, Allah'ın göklerin ve yerin yaratıcısı olduğu ve dilediği her şeyi sadece "Ol" demesiyle hemen gerçekleştirdiği vurgulanır.

Bu ayet, Allah'ın kudretini ve yaratma gücünü ifade eder. Allah, gökleri, yeri ve her şeyi yaratandır. O, her şeye kadir, her şeyi kuşatan ve her şeyi yöneten sonsuz kudrete sahiptir. Dilediği zaman, yalnızca bir kelimeyle (Ol) her şeyi yaratabilir ve dilediği şekilde düzenleyebilir.

"Allah bir şeyi dilediği zaman sadece ona 'Ol' der ve o hemen oluverir" ifadesi, Allah'ın yaratma gücünü ve kudretini en güzel şekilde anlatır. O, her şeyin sahibidir ve her şeyin yaratıcısıdır. Hiçbir şey O'nun kontrolünden ve iradesinden uzak değildir.

Bu ayet aynı zamanda Allah'ın sadece dilemesiyle her şeyin gerçekleştiğini ve O'nun eşi ve benzeri olmadığını vurgular. Allah'ın yaratma gücü ve iradesi, insanoğlunun algısının ötesindedir ve O'nun kudreti sınırsızdır.

Sonuç olarak, Bakara Suresi'nin 117. ayeti, Allah'ın göklerin ve yerin yaratıcısı olduğunu ve dilediği her şeyi sadece "Ol" demesiyle hemen gerçekleştirdiğini ifade eder. Bu ayet, Allah'ın sonsuz kudretini, yaratma gücünü ve iradesini anlamamız için bir hatırlatmadır. İnsanlar, bu ayetle Allah'ın büyüklüğünü ve varlık alemindeki eşsiz kudretini düşünmeye, O'na olan hayranlıklarını ve bağlılıklarını arttırmaya yönlendirilirler.

Benzer Resimli Sözler
Diğer Resimli Sözler