Felsefi Sözler

Bilenler konuşmazlar. Konuşanlar bilmezler.

Kelimenin tam anlamıyla, felsefe terimi, 'bilgelik sevgisi' anlamına gelir. Geniş anlamda felsefe, insanların kendileri, yaşadıkları dünya ve dünya ile birbirleriyle olan ilişkileri hakkındaki temel gerçekleri anlamaya yönelik arayışların bütünüdür. Akademik bir disiplin olarak felsefe aynıdır. Felsefe okuyanlar sürekli olarak hayatın en temel sorularına cevap aramak, cevaplamak ve tartışmakla meşgul olurlar. Böyle bir arayışın daha sistematik hale getirilmesi için felsefe büyük çalışma alanlarına ayrılmıştır. Bunlar; metafizik, epistemoloji, etik ve mantık.

Metafizik çalışmasında; gerçekliğin doğası, dünyada neler olduğu, neye benzediği ve nasıl sıralandığı üzerine yapılan çalışmadır. Epistemoloji bilginin incelenmesidir. Öncelikle dünya hakkında bildiklerimiz ve onu nasıl bildiklerimizle ilgilidir. Etik çalışması genellikle ne yapmamız gerektiği ve en iyi ne yapılması gerektiği ile ilgilidir. Felsefe çalışmasının bir diğer önemli yönü, insanların bu sorulara verdikleri cevaplar için sunulan argümanlar veya nedenlerdir. Bu amaçla filozoflar, argümanların doğasını ve yapısını incelemek için mantık kullanırlar.

Felsefe çalışması, sadece bu tür sorulara kendi cevaplarını oluşturmayı değil, aynı zamanda insanların geçmişte bu tür soruları nasıl cevapladığını anlamaya çalışmayı da içerir. Yani, felsefenin önemli bir kısmı onun tarihi, bu sorularla ilgili cevapların ve tartışmaların tarihidir. Bu sayfada ünlü filozof ve düşünürlerden derin anlamlı sıra dışı etkileyici özlü anlaşılması zor felsefi sözler bulacaksınız.

Resimli Sözler : Felsefi Sözler

Bilgiye sahip olarak doğmuş birisi değilim. Öğretmeyi seviyorum ve öğrenmeye çalışıyorum. - Konfüçyüs

Okudum, unuttum, gördüm, hatırladım, yaptım, öğrendim. - Konfüçyüs

Bilenler konuşmazlar. Konuşanlar bilmezler.

İnsanlar ne kadar çok bilirse, o kadar az düşünürler. - Spinoza

Hayat, anıları topladığınız bir serüvendir. - Charles Dickens

İnsanın yaşamı, ne kadar bilgiye sahip olduğundan çok, ne kadar bilgiyi uyguladığına dayanır. - Thomas Carlyle

Hayat, sadece varlığın süresi değil, yaşamın niteliğidir. - Aristotle

İnsan hayatı bir başkasının hayatını değiştirmediği sürece, boş bir hayattır. - Henry Ford

Yaşam, insanın kendisiyle olan ilişkisini anlamasından ibarettir. - Carl Jung

Hayat, insanın kendi kendini keşfetmesi ve tanıması sürecidir. - Søren Kierkegaard

İnsan hayatı, umut ve korku arasında geçer. - Albert Camus

Hayatın anlamı, hayatı anlamlandırmakta yatar. - Viktor Frankl

İnsan, ne yaptığından çok, ne yapmadığını görmekten korkar. - Confucius

Hayat, insanın başkalarına nasıl yardım ettiğiyle ölçülür. - Albert Einstein

İnsan hayatı, iyi ve kötü arasındaki dengeyi bulmakla ilgilidir. - Platon

Hayat, ne kadar yaşadığınız değil, nasıl yaşadığınızdır. - Seneca

İnsanın hayatı, onun düşüncelerinin bir ürünüdür. - Marcus Aurelius

Hayat, yaşamın anlamını arama sürecidir. - Friedrich Nietzsche

Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şeyi onun etrafında döner. - Konfüçyüs

Başkalarından üstün olmamız önemli değil. Önemli olan, dünkü halimizden üstün olmamızdır. - Lucius Seneca

Ben gülünce gülen, ben ağlayınca ağlayan arkadaş istemem; zaten sudaki gölgem bile bundan iyisini yapar. - Konfüçyüs

Konuşmaya değer insanlarla konuşmazsan insanları, konuşmaya değmez insanlarla konuşursan kelimeleri yitirirsin. Sen öyle biri ol ki, ne kelimeleri ne de insanları yitir. - Konfüçyüs

İnanın bana, yaşlılık, güzel ve hoş bir şeydir. Doğrudur, nazikçe sahneden indirilirsiniz ama daha sonra en ön sıradan rahat bir izleyici koltuğu verilirsiniz. - Konfüçyüs

Aşkta her zaman biraz delilik vardır. Ama "te de her zaman biraz mantık vardır. - Nietzsche

Düşüncesiz öğrenme, boşuna giden bir çabadır. - Konfüçyüs

Kimde bir güzellik varsa; bilsin ki ödünçtür. - Hz. Mevlana

Dülgerin sanatıyla bildiğimizi, hekimin sanatıyla bilemeyiz. - Platon

Yanlış yoldan gitmenin birden çok yolu vardır. Ama doğruyu yapmanın tek bir yolu bulunur. Yanlış yapmak bu yüzden kolay, doğruyu bulmak ise bu yüzden zordur. - Aristoteles

Yaşamak, kendi kendini adam etmektir. Zeka ve bilgiyi kullanarak etinden kemiğinden kendi heykelini yapmaktır. - Goethe

Sahtekârlığın evrensel düzeyde egemen olduğu dönemlerde, gerçeği söylemek devrimci bir eylemdir. - George Orwell

Yoksul, malı az olana değil, fazla istekte bulunana denir. - Seneca

İnsanlar hızla akan yaşam nehrinin yanında, kendilerine küçük bir havuz kazarlar; işte o havuzda kokuşur, o havuzda ölüp giderler. - Jiddu Krishnamurti

Ben öküzden korkarım çünkü onun silahı var ama aklı yok. - İbn-i Sina

Bir yengece, doğru yürümesini asla öğretemezsiniz. - Aristophanes

Kadınların saklayabildikleri tek sır, bilmedikleri sırdır. - Seneca

Hayatında olup biten şeylerin, dilediğin şekilde olmasını isteme: nasıl oluyorlarsa, öyle olmalarını iste. Böylece her zaman mutlu olursun. - Epiktetos

Para ile satın alınan sadakat, daha fazla para ile de satılır. - Seneca

Çizik bir elmas, çizik olmayan bir çakıl taşından daha iyidir. - Konfüçyüs

Başkalarının iyiliği için uğraşan kişi, kendi iyiliğini de garanti altına almıştır. - Konfüçyüs

Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür. - Aristo

Dünyayı anlamak yetmez; onu değiştirmek gerekir. - Karl Marx

Hafif acılar konuşabilir; ama derin acılar dilsizdir. - Lucius Seneca

Akıl, hayal gücünün düşmanıdır. - Martin Heidegger

Boşuna kendinizi kandırmayın; sürekli yaptığınız şey neyse siz o sunuz. - Aristo

Yetinmesini bilenler mutludur. - Aristoteles

En tatlı kadın bile acıdır. - Nietzsche

Aslında kötülüklerin en kötüsüdür umut; çünkü insanın çektiği eziyeti uzatır. - Friedrich Nietzsche

Birisi sizin için gerçekten çok değerliyse, bunu ondan sanki bir suçmuş gibi gizleyin. Bu hoş bir şey değildir ama doğrudur. Çünkü bırakın insanları, köpekler bile büyük dostluklara katlanamazlar. - Arthur Schopenhauer

Beraberinde getirdikleri umutlar ve korkularla, akın akın gelen arzulara teslim olduğumuz sürece, kalıcı mutluluğa ya da huzura hiçbir zaman kavuşamayız. - Arthur Schopenhauer

İnsan, dostunu düşmanından daha zor affediyor. - Nietzsche

Umutsuzluk; insanoğlunun kendine karşı hazırlayabileceği suikastların en korkuncudur, umutsuzluk manevi bir intihardır. - Jean Paul Sartre

Sevinci öğrenirsek, başkalarına acı vermeyi unuturuz. - Nietzsche

Hayat düşündürür; düşündükçe derinleşir. - Tolstoy

Kimseyi övmeyen, kimseyi kötülemeyen, kimseden yakınmayan, kimseyi suçlamayan olgun insandır. - Epiktetos

Gençliğinde bilgi ağacı dikmeyen, yaşlılığında rahatlayacağı bir gölge bulamaz. - Seneca

Hayatı komedi sananlar son espriyi iyi düşünsünler. - Lucius Seneca

Mutluluk, bizi zorlayan kadere karşı kazanılan zaferlerin en büyüğüdür. - Albert Camus

Aklımda merak, şüphe ve saygı uyandıran iki şey vardır: Üzerimde parlayan gök ve içimdeki ahlak yasası. - Kant

Beklenmedik olanı beklemedikçe, onu bulamayacaksın. - Heraklitos

Evlilik, upuzun bir ziyafettir ne var ki, servisi önce yapılır. - Konfüçyüs

Savaşı zenginler çıkarır, yoksullar ölür. - Jean Paul Sartre

Eğitimin kökleri acı, fakat meyvesi tatlıdır. - Aristo

Toplum, zavallı insanlardan kaçarken, ben zavallılığın kaynağı olan umutsuzluktan kaçarım. - Montesquieu

Düşüncelerimizin haricinde, hiçbir şey tamamıyla bizim elimizde değildir. - Rene Descartes

Düşünmeden öğrenmek faydasız; öğrenmeden düşünmek tehlikelidir. - Konfüçyüs

Felsefe yapmak; ölmeyi öğrenmektir. - Karl Jaspers

İnsan, geride bıraktıklarını özler, sahip olduğundan sıkılır, ulaşamadığına tutulur. Ve ulaşılmaz olan hep aşk olur. - Lucius Seneca

Dağı yerinden oynatan adam küçük taşları taşıyarak başlar. - Konfüçyüs

Gerçek bir arkadaş iki gövdede yaşayan bir ruhtur. - Aristo

Ağlatırsam, alacağım para yüzümü güldürür; güldürürsem, para alacak zaman geldi mi ben ağlarım. - Platon

Bütün insanlar eşit yaratılmışlardır. Yaradanları tarafından vazgeçilmez haklara sahip kılınmışlardır. Bu haklar; yaşam, özgürlük ve mutluluğa ulaşma hakkıdır. - Thomas Jefferson

Kusurlu elmas, kusursuz çakıl taşından iyidir. - Konfüçyüs

Değişmeyen tek şey; değişimdir. - Herakleitos

Aydınlık bir bilinç taşıyanlar önce düşüncelerini eyleme geçiren, sonra da davranışlarına uygun olarak konuşan kimsedir. - Konfüçyüs

İnsanların karakterleri onların kaderleridir ve insanlar layık oldukları hayatları yaşarlar. - Heraklitos

Sadece en akıllı ve en aptal insanlar hiçbir zaman değişmez. - Konfüçyüs

Hoşumuza giden yalanları avuç dolusu yutarız da, acı gerçekleri yudum yudum içeriz. - Diderot

İnsan, gülmediği günü, yaşadım diye hayat defterine kaydetmemelidir. - Sokrates

Edebini kaybeden kimse kötülükten zevk alır. - Platon

Sarhoşluk kusur yaratmaz, zaten var olan kusurları ortaya çıkarır. - Seneca

Bir insan; kilitli olmayan ama içeriye doğru açılan bir kapıyı boyuna itiyor, çekmek aklına gelmiyorsa; odada hapistir. - Ludwig Wittgenstein

İradene hakim ol, fakat vicdanına esir ol. - Aristo

Aklında uyku olan kişi, her şeyi yatağı olarak görür. - Abraham Maslow

Kıskançlığımızı ancak sevgi ile yenebiliriz. - Goethe

Etraflıca çalış, doğru bir şekilde araştır, dikkatlice düşün, düşündüklerini gözden geçir, ciddi ve samimi bir şekilde uygula. - Konfüçyüs

Yeryüzü padişahların, kralların olsun. Cehennem kötü insanın olsun, cennet iyi insanın. Kim, ne olursa olsun, sevgili bizim olsun tek, canı, canımız olsun. - Ömer Hayyam

Bir fikir her zaman bir genelleştirmelidir ve genelleştirme düşünmeden türer. Genelleştirmek, düşünmek demektir. - Friedrich Hegel 

Sevmek acı çekmektir, sevmemek ölmek. Sevmek zevktir ama yalnız sevilmenin hiçbir zevki yoktur. - Aristo

En çok yaşamış olan, uzun seneler yaşamış olan değil, hayatın manalarını en fazla anlamış olan insandır. - Jean Jacques Rousseau

Bana "Ben sana zarar verebilirim, tekme atabilirim" dersen bil ki insana degil, eşek ve ata uygun bir özellikle övünüyorsun. - Epiktetos

Bir kadın bir erkekle pekala arkadaş olabilir. Ama bunun devam edebilmesi için onu fiziksel olarak itici bulmak zorundadır. - Nietzsche

Doğadan neden yakınıyoruz? Doğa bize iyi davrandı. Değerlendirmesini bilen için yaşam uzundur. - Lucius Seneca

Kopan bir ipe düğüm attığınızda ipin en sağlam yeri, o düğüm olur. Ama ipe her dokunuşunuzda canınızı acıtan yer o düğümdür. - Friedrich Hegel

Aşk iki insanın bilinçlerini birleştirme çabasıdır. Boşuna bir çabadır çünkü insan kendi bilincine mahkumdur. - Jean Paul Sartre

İnsanlar; ender olarak kullandıkları özgür düşüncenin bir telafisi olarak, ifade özgürlüğü istiyorlar. - Søren Kierkegaard

Çocukların kör karanlıktan korktuğu gibi biz de aydınlıktan korkarız, çocukların karanlıktan dehşetle beklediklerinden daha korkunç olmayan şeylerden. - Lukretius

Kimse sizi tanımıyor diye tasalanmayın; tanınmaya değer olmaya çalışın. - Konfüçyüs

Doğru insan, söyledikleri ile yaptıkları birbirini tutmamasından utanç duyar. - Konfüçyüs

Çekingenlik gençliğe bir süs, yaşlılar içinse yüzkarasıdır. - Aristo

Aşk, imkansız bir çok şeyi mümkün kılar. - Goethe